Seisovat ja noutavat rodut

Seisovilla ja noutavilla roduilla tarkoitetaan yleensä kanakoiria, jotka voivat olla joko seisovia tai noutavia rotuja.

Seisovia lintukoiria käytetään yleensä kanalintujen eli riekkojen, fasaanien, metson, teeren ja peltopyyn metsästyksessä. Koiran tehtävä on löytää riista, ja mitä laajempi alue kuten peltoaukea tai tunturi, sen laajemmalta alueelta koiran tulee etsiä. Koiran on oltava haussaan nopea, sillä linnut ovat herkkiä aistimaan kaikki muutokset, ja yhteydenpito metsästäjään tulee olla saumatonta. Kun koira vainuaa hajuaistiaan käyttämällä linnun, tulee sen jäädä paikalleen jähmettyneenä merkkinä metsästäjälle. Metsästäjän päästyä lähemmäksi, antaa se koiralle käskyn karkoittaa lintu ilmaan, jolloin metsästäjän on helppo ampua lintu ilmasta. Välittömästi sen jälkeen kun lintu on ilmassa, tulee koiran asettua maahan makaamaan.

Seisovat lintukoirat jaetaan sekä mannermaisiin rotuihin kuten saksanseisojat ja bretonit sekä englantilaisiin kuten pointterit ja setterit. Seisojia löytyy kolmea eri lajia, karkea-, lyhyt- ja pitkäkarvaiset versiot ja niitä voidaan luonteensa puolesta käyttää myös pienpetojen metsästyksessä sekä haavoittuneiden jäljestyksessä. Bretonit ovat puolestaan kotoisin Ranskasta ja niiden luonne sopii myös kaikenlaisen muuhun metsästykseen.
Pointterit sopivat myös agility- ja tokokentille jos ei metsästyksestä välitä. Setterit ovat suosittuja seurakoiria myös.

Noutavilla lintukoirilla puolestaan tarkoitetaan niitä, jotka hakevat kuolleen riistan. Niillä ei ole yhtä voimakas riistavietti kuin muilla, ja näitä rotuja tapaa myös paljon metsästysalueiden ulkopuolella perhekoirina. Noutavina lintukoirina voidaan siis nähdä sellaisia rotuja kuin kultainennoutaja, labradorinnoutaja sekä erilaiset spanielit kuten amerikan- ja irlanninvesispanielit. Molemmat rodut ovat etenkin vedestä noutavia lintukoiria, ja näistä jälkimmäinen on kaikista suurin spanielirotu. Sekä amerikan- että irlanninvesispanielin turkki eroaa muiden spanielien turkeista ollen kihara ja luonnostaan öljyinen. Koira ei siis etsi metsästäjälle riistaa vaan hakee sen vasta laukauksen jälkeen. Etenkin sorsalintujen metsästyksessä käytetään tällaisia noutavia lintukoiria, on huomattavasti helpompi saada sorsa järveltä rannalle koiran kanssa kuin ilman koiraa.

Monet noutavat lintukoirat ovat muutakin kuin noutavia koiria, joten ne ovat monipuolisia metsästyskavereita. Toisin kuin seisovat lintukoirat, joiden käyttö rajoittuu aika lailla vain siihen yhteen hommaan. Monet metsästyskoirat ovat myös liikkeelle ajavia koiria eli parhaimmillaan yksi koira voi hoidella montaa eri roolia metsällä, riippuen tietenkin mihin se on koulutettu.